Bepaal rollen en verantwoordelijkheden

Uit PRINCE2 wiki Nederlands
Ga naar: navigatie, zoeken

Dit artikel is ook beschikbaar in Engels, Spaans, Frans, Portugeese, Pools.

In elk project moeten de betrokken personen weten wat er van hem wordt verwacht en wat ze kunnen verwachten van anderen. Naar mijn mening is dit een van de belangrijkste principes om zorgvuldig te doen van bij het begin. PRINCE2 bepaalt dat een project rollen en verantwoordelijkheden moet overeenkomen en vastleggen binnen een organisatiestructuur dat de business, gebruiker en leverancier stakeholder betrekt.

In projecten kunnen personen van verschillende departementen en bedrijven zijn betrokken. Het is dus belangrijk om een duidelijke team structuur te hebben, anders is het onmogelijk een project te managen.

Volgens PRINCE2 heeft een project 3 primaire stakeholders. Dit zijn de business sponsors, gebruikers en leveranciers.

  • Business sponsors zijn zij die voor zorgen dat het project **een goede prijs-kwaliteit levert.
  • Gebruikers zullen de producten gebruiken eens ze zijn gemaakt, dus zij ontvangen de benefits.
  • Leveranciers leverende middelen en expertise voor het project en produceren de producten.

Dit principe bepaald dat de drie primaire stakeholders goed moeten worden vertegenwoordigd in het projectmanagement team en in de projectboard.

Elke persoon in het projectmanagement team heeft een vastgelegde rol en verantwoordelijkheid. We kunnen het principe “bepaal de rollen en verantwoordelijkheden” samenvatten als volgt: een goede projectmanagement structuur beantwoord de vragen “Wat wordt er verwacht van mij?”, “Wat kan ik verwachten van anderen?” en “Wie maakt welke beslissing?”.

Referentie